Inscrieri și reinscriere

Dragi părinți, Vă anunțăm că în perioada 20-24 mai au loc reînscrierile copiilor care frecventează grădinița noastră, pentru anul școlar 2024-2025. // Înscrierile la grădinița noastră, pe locurile libere care rămân după reînscrieri, au loc în perioada 27 mai-14 iunie după programul: 13.00-15.00, de luni până vineri. // Grădinița „Ladybird” are aprobat planul de școlarizare de 3 grupe pentru nivel preșcolar, pentru anul școlar 2024-2025, cu un total de 48 locuri. // În situația în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere după etapa de reînscriere, comisia de înscriere din grădiniță selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și se aplică criterii de departajare generale specificate în Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar (O.M. 4018/15 martie 2024), precum și criterii specifice. // Criteriile specifice sunt: existența unui frate / a unei surori înscris(ă) anterior în grădinița noastră. //Părintele copilului a fost absolvent al grădiniței noastre // interviu cu părinții copilului Detalii despre înscrieri: prof. Patricia Maier - tel.: 0723-291994 // Informații și alte detalii se pot obține și pe e-mail: gradinita.ladybird@yahoo.com